Curses i preus inscripció:

Inscripcions fins el 10 d'octubre.Procediment Inscripció:

Enguany les inscripcions a totes les curses seran únicament per internet i amb pagament on-line amb targeta de crèdit.

Les dades personals de cada corredor seran tractades amb la màxima confidencialitat i només seran utilitzades per l'organització de la cursa per enviar informació si el corredor no diu el contrari.

Formulari d'inscripció:

Cursa:
Categoria:
Nom:  
1er Cognom:  
2on Cognom:  
Data neixement:     dd-mm-aaaa
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon:
e-mail:  
DNI:  
Federat:
Entitat/club/centre excursionista:
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a l'inscriure'm també CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO A LA ORGANITZACIÓ DE LA CURSA per poder publicar a la web, diaris, revistes i cartells, fotografies i vídeos on aparegui  i on sigui clarament identificable.
 


   
Prémer un sol cop
i esperar confirmació